XEM 
CBBank CBBank

ĐANG ONLINE:198
SỐ NGƯỜI TRUY CẬP:15773341

CÁC HOẠT ĐỘNG


CB miễn phí nhận tiền và chuyển tiền hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

   Thực hiện chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về việc áp dụng các giải pháp để hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong giai đoạn bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, CB tiếp tục miễn phí nhận tiền và chuyển tiền hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch.
 


   Theo đó, CB miễn phí nhận tiền hỗ trợ khi khách hàng thuộc đối tượng nhận hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/04/2020 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ lựa chọn phương thức nhận hỗ trợ qua tài khoản mở tại CB. Đồng thời, miễn phí chuyển tiền từ tài khoản tiền gửi của Ngân hàng chính sách xã hội mở tại CB khi thực hiện việc chuyển tiền cho người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc với nội dung “Chuyển tiền giải ngân cho người sử dụng lao động để trả tiền lương ngừng việc cho người lao động đáp ứng theo tiêu chí tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/04/2020”.

   Đây là lần miễn, giảm phí thứ 4 liên tiếp trong năm 2020 của CB để đồng hành cùng khách hàng trước những khó khăn của dịch Covid-19. Trước đó, CB cũng đã thực hiện miễn, giảm phí đối với các giao dịch thanh toán qua Napas; giảm phí dịch vụ các giao dịch chuyển khoản ngoài CB; thực hiện cơ cấu nợ, miễn giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng; giảm lãi suất cho vay tối đa đến 2%/năm.

   Chương trình miễn phí chuyển tiền hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 áp dụng từ ngày 15/5/2020 đến hết ngày 31/7/2020.

HÌNH ẢNH

CBBank

TIN HOẠT ĐỘNG

CB - Thông báo thu giữ tài sản đảm bảo của ...

xem

Chúc mừng kỷ niệm 10 năm thành lập CB Hố ...

xem

Thông báo v/v bán đấu giá tài sản để thu hồi ...

xem

Thông báo v/v bán đấu giá tài sản để thu hồi ...

xem
Xem thêm