XEM 
CBBank CBBank CBBank

ĐANG ONLINE:84
SỐ NGƯỜI TRUY CẬP:18821809

LÃI SUẤT


BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TIỀN GỬI VND ÁP DỤNG CHO KHCN
Áp dụng kể từ ngày 22/02/2024.
"Chính sách lãi suất huy động áp dụng cụ thể theo đặc thù từng vùng, từng đơn vị. Vui lòng liên hệ trực tiếp CN/PGD trên toàn hệ thống CB để biết thêm chi tiết"

 

1. Tiền gửi không kỳ hạn: 0.50%/năm

 

2. Tiền gửi có kỳ hạn:

 

Kỳ hạn

Trả lãi 
cuối kỳ (%/năm)

Trả lãi 
hàng tháng (%/năm)

Trả lãi
hàng quý (%/năm)

Trả lãi
trước (%/năm)

 
 

Dưới 1

tháng

0.500

 

 

 

 

1

tháng

3.500

 

 

3.482

 

2

tháng

3.500

3.487   3.472  

3

tháng

3.700

3.685   3.662  

4

tháng

3.700

3.679   3.651  

5

tháng

3.700

3.673   3.640  

6

tháng

4.800 4.753 4.772 4.688  

7

tháng

4.750 4.685   4.612  

8

tháng

4.750 4.676   4.595  

9

tháng

4.750 4.667

4.685

4.577  

10

tháng

4.750 4.658   4.560  

11

tháng

4.750 4.649   4.543  

12

tháng

4.950

4.835

4.855

4.711  

13

tháng

5.200 5.066

4.919  

15

tháng

5.200 5.045 5.066

4.879

 

18

tháng

5.200 5.014 5.035 4.820  

24

tháng

5.200 4.954 4.974 4.707  

36

tháng

5.200 4.838 4.858 4.495  

48

tháng

5.200

4.730

4.749 4.302  

60

tháng

5.200 4.628 4.646 4.124  

 

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TIỀN GỬI VND ÁP DỤNG CHO KHTC
Áp dụng kể từ ngày 22/02/2024
"Chính sách lãi suất huy động áp dụng cụ thể theo đặc thù từng vùng, từng đơn vị. Vui lòng liên hệ trực tiếp CN/PGD trên toàn hệ thống CB để biết thêm chi tiết"

 

1. Tiền gửi không kỳ hạn: 0.50%/năm

 

2. Tiền gửi có kỳ hạn:

 

Kỳ hạn

Trả lãi 
cuối kỳ (%/năm)

Trả lãi 
hàng tháng (%/năm)

Trả lãi
hàng quý (%/năm)

Trả lãi
trước (%/năm)

 
 

Dưới 1

tháng

0.500

 

 

 

 

1

tháng

3.500

 

 

3.482

 

2

tháng

3.500

3.487

 

3.472

 

3

tháng

3.700

3.685

 

3.662

 

4

tháng

3.700

3.679

 

3.651

 

5

tháng

3.700

3.673

 

3.640

 

6

tháng

4.700

4.647

4.665

4.584

 

7

tháng

4.650

4.591

 

4.522

 

8

tháng

4.650

4.582

 

4.505

 

9

tháng

4.650

4.574

4.591

4.488

 

10

tháng

4.650

4.565

 

4.471

 

11

tháng

4.650

4.557

 

4.454

 

12

tháng

4.850

4.744

4.762

4.624

 

13

tháng

5.100

4.974

 

4.833

 

15

tháng

5.100

4.954

4.975

4.794

 

18

tháng

5.100 4.924 4.945 4.738  

24

tháng

5.100 4.866 4.886 4.628  

36

tháng

5.100 4.755 4.774 4.423  

48

tháng

5.100 4.650

4.668

4.236  

60

tháng

5.100 4.551 4.569 4.064  

 

 

 

 

 

 HÌNH ẢNH

CBBank

BANNER QUẢNG CÁO