LoạiMua TMMua CKBán CK
AUD16.59016.69917.259
CAD18.18918.794
EUR27.08727.19628.073
GBP32.27633.307
JPY157,33158,13164,11
SGD 18.42118.54119.157
USD25.11025.14025.474
USD ( 5-20)24.69025.14025.474
USD (1-2)23.49025.14025.474
XEM 
CBBank CBBank CBBank

ĐANG ONLINE:65
SỐ NGƯỜI TRUY CẬP:19213889

CÁC HOẠT ĐỘNG


Chương trình ưu đãi lãi vay
“GIẢI NHIỆT MÙA HÈ – GIẢM NGAY LÃI SUẤT”
DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN, KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

 

 Mùa hè này, Ngân hàng Xây dựng (CB) đồng hành hỗ trợ tối đa và san sẻ các vấn đề tài chính cùng Khách hàng với chương trình “GIẢI NHIỆT MÙA HÈ – GIẢM NGAY LÃI SUẤT” – giải pháp  tài chính tối ưu với mức lãi suất vô cùng cạnh tranh.  

1. Thời gian triển khai: Từ ngày 07/07/2023.

2. Mức lãi suất chi tiết:
 

 

STT Sản phẩm Thời gian ưu đãi Lãi suất cho vay nhóm 1 Lãi suất cho vay nhóm 2
1 Cho vay SXKD/SME dành cho KHCN – ngắn hạn. 3 tháng đầu 9.5% 10.5%
3 tháng đầu 9.9% 10.9%
6 tháng đầu 11.5% 12.5%
Cho vay SXKD/SME dành cho KHCN – trung dài hạn. 3 tháng đầu 10.9% 11.9%
6 tháng đầu 11.5%  
2 - Cho vay BĐS, vay mua nhà dự án (không bao gồm bù đắp);
- Cho vay xây sửa chữa nhà;
- Cho vay tiêu dùng có TSBĐ;
- Cho vay mua xe ô tô tiêu dùng/linh hoạt.
Cố định 3 tháng đầu 10.9% 11.9%
Cố định 6 tháng đầu 11.9%  
3 - Cho vay bù đắp mua BĐS, mua nhà dự án;
- Cho vay ô tô kinh doanh.
Cố định 3 tháng đầu 11.5% 12.5%
Cố định 6 tháng đầu 12.5%  

 

3. Đối tượng áp dụng:

- Lãi suất cho vay nhóm 1: Áp dụng đối với HĐTD/HĐHM mới, và thỏa các điều kiện sau:
 

 

Tiêu chí Điều kiện áp dụng
Sản phẩm không phải SXKD Khách hàng có thu nhập chuyển khoản từ 30 triệu đồng trở lên/Khách hàng là cán bộ trung cao cấp/Khách hàng hiện hữu đang có dư nợ tại CB tối thiểu 6 tháng.
SXKD dành cho KHCN Khách hàng mới có thời gian hoạt động SXKD tối thiểu 3 năm và Tỷ lệ cho vay trên TSBĐ:
-  BĐS đất ở: tỷ lệ cho vay tối đa 65% ; hoặc
-  BĐS còn lại: tỷ lệ cho vay tối đa 50%; hoặc
Khách hàng hiện hữu đang có dư nợ tại CB, thời gian vay thực tế tại CB tối thiểu 6 tháng.
 
SXKD dành cho KHDN Khách hàng mới thoả một trong các điều kiện sau:
- Đạt hạng từ BBB trở lên, hoặc
- Thời gian hoạt động SXKD tối thiểu 2 năm và tỷ lệ cho vay tối đa 65% đối với BĐS đất ở; hoặc
- Thời gian hoạt động SXKD tối thiểu 2 năm và tỷ lệ cho vay tối đa 50% đối với BĐS còn lại.
Khách hàng hiện hữu đang có dư nợ tại CB, thời gian vay thực tế tại CB tối thiểu 6 tháng.
 

- Lãi suất cho vay nhóm 2: Áp dụng đối với các Khách hàng còn lại.
 

LÃI SUẤT NHẸ NHÀNG  –  VUI ĐÓN HÈ SANG

Để được tư vấn thêm Quý Khách hàng truy cập https://vayonline.cbbank.vn/ hoặc liên hệ: Hotline 19001816.
 

HÌNH ẢNH

CBBank

TIN HOẠT ĐỘNG

Thông báo về việc Tuân thủ quy định của Ngân hàng ...

xem

CB bước vào năm thứ 10 trên hành trình xây dựng ...

xem

🔔THÔNG BÁO “ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ BẢO VỆ DỮ ...

xem

Ngân hàng Xây dựng (CB): Hành trình phía ...

xem
Xem thêm