ĐANG ONLINE:37
SỐ NGƯỜI TRUY CẬP:15923846

 
Câu hỏi 1:

Hiện nay, CB phát hành các loại thẻ ghi nợ nội địa nào?


Trả lời :


Câu hỏi 2:

Tôi muốn đăng ký mở thẻ ATM cần phải làm gì? Cần chuẩn bị các loại giấy tờ gì?


Trả lời :


Câu hỏi 3:

Thẻ ghi nợ nội địa CB có tiện ích gì?


Trả lời :


Câu hỏi 4:

 Tôi có thể sử dụng thẻ CB ở tất cả các máy ATM được không?


Trả lời :Trả lời :


Câu hỏi 6:

Khi lần đầu sử dụng thẻ ghi nợ nội địa của CB tôi phải làm gì?


Trả lời :


Câu hỏi 7:

Tôi có thể thay đổi mã PIN ở đâu?


Trả lời :


Câu hỏi 8:

Tôi có thể dùng thẻ CB chuyển khoản sang ngân hàng khác tại cây ATM được không?


Trả lời :Trả lời :Trả lời :Trả lời :Trả lời :Trả lời :


Câu hỏi 14:

Tôi sử dụng thẻ CB Connect24 có thể mang theo du lịch nước ngoài thanh toán không?


Trả lời :


Câu hỏi 15:

Tôi bị nuốt thẻ ATM thì làm thế nào? 


Trả lời :


Câu hỏi 16:

Thẻ ATM của tôi có thời hạn sử dụng đến khi nào?


Trả lời :


Câu hỏi 17:

Thẻ Ghi nợ nội địa có hạn mức sử dụng như thế nào?


Trả lời :