ĐANG ONLINE:32
SỐ NGƯỜI TRUY CẬP:15923814

 
Câu hỏi 1:

Dịch vụ ngân hàng điện tử Internet Banking (IB) là gì?


Trả lời :


Câu hỏi 2:

Dịch vụ IB có những tính năng gì?


Trả lời :


Câu hỏi 3:

Điều kiện để sử dụng dịch vụ là gì? Tôi cần làm thủ tục gì để đăng ký dịch vụ?


Trả lời :


Câu hỏi 4:

Sau khi đăng ký IB, tôi nhận Tên đăng nhập và Mật khẩu sử dụng dịch vụ bằng cách nào?


Trả lời :


Câu hỏi 5:

Trong quá trình sử dụng nếu tôi quên tên đăng nhập, mật khẩu hay có nhu cầu tạm ngưng dịch vụ IB thì phải làm sao?


Trả lời :


Câu hỏi 6:

 

One-time-password (OTP) là gì?


Trả lời :


Câu hỏi 7:

 Tôi có thể nhận OTP bằng cách nào? Nếu ở nước ngoài tôi có thể sử dụng dịch vụ IB không?


Trả lời :


Câu hỏi 8:

 

Tôi có thể đăng ký nhiều số điện thoại nhận OTP không?


Trả lời :


Câu hỏi 9:

Dịch vụ SMS Banking là gì? 


Trả lời :


Câu hỏi 10:

Tôi có thể sử dụng các dịch vụ gì khi đăng ký sử dụng dịch vụ SMS Banking?

 


Trả lời :


Câu hỏi 11:

Ngân hàng thu phí sử dụng dịch vụ SMS Banking như thế nào? Khi nào tôi bị ngưng sử dụng dịch vụ?


Trả lời :


Câu hỏi 12:

Điều kiện để đăng ký sử dụng dịch vụ SMS Banking là gì?


Trả lời :


Câu hỏi 13:

Khi thay đổi số điện thoại tôi phải làm gì?


Trả lời :