LoạiMua TMMua CKBán CK
AUD16.59016.69917.259
CAD18.18918.794
EUR27.08727.19628.073
GBP32.27633.307
JPY157,33158,13164,11
SGD 18.42118.54119.157
USD25.11025.14025.474
USD ( 5-20)24.69025.14025.474
USD (1-2)23.49025.14025.474
XEM 
CBBank CBBank CBBank

ĐANG ONLINE:75
SỐ NGƯỜI TRUY CẬP:19213643

CÁC HOẠT ĐỘNG


Thông báo v/v thu giữ tài sản đảm bảo của Khách hàng Nguyễn Thị Dung


Ngân hàng Xây dựng – CB công khai thông tin về việc tiến hành thu giữ các tài sản bảo đảm khoản vay để xử lý thu hồi nợ vay theo Thông báo số 1079/2021/TB-CB ngày 15/09/2021 được gửi tới bà Nguyễn Thị Dung và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

Tài sản 1: Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cùng toàn bộ quyền lợi và lợi ích phát sinh đối với thửa đất số 68; Tờ bản đồ số 17; Địa chỉ: thôn Thắng Trí, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BĐ 474050, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận: CH00678 theo QĐ số 2680/QĐ-UBND do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 22/6/2011 đã được chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Dung ngày 20/4/2017 theo HĐ số 655 lập ngày 7/4/2017 tại văn phòng công chứng số 9 – TP Hà Nội.

Tài sản 2: Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cùng toàn bộ quyền lợi và lợi ích phát sinh đối với thửa đất số 204-3; Tờ bản đồ số 18; Địa chỉ: thôn Thắng Trí, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD 854584, vào sổ cấp GCN QSD đất CS-SS01890 (Thửa đất được tách từ thửa đất 204, Tờ bản đồ số 18 tại GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất sô BD 455271, vào sổ cấp GCN QSD đất CH 00482 do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 29/3/2011) đã được chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Dung theo HĐ số 707.2017/HĐCN lập ngày 13/06/2017 tại văn phòng công chứng Phạm Trung Trực TP Hà Nội.

- Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ theo các thỏa thuận trong Hợp đồng thế chấp, Hợp đồng tín dụng bà Nguyễn Thị Dung đã ký kết với CB theo quy định pháp luật.

- Thời gian thu giữ tài sản: Sau thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày CB công khai thông tin thu giữ tài sản bảo đảm theo quy định tại Nghị Quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ tài sản.

Chi tiết xem TẠI ĐÂY

HÌNH ẢNH

CBBank

TIN HOẠT ĐỘNG

Thông báo về việc Tuân thủ quy định của Ngân hàng ...

xem

CB bước vào năm thứ 10 trên hành trình xây dựng ...

xem

🔔THÔNG BÁO “ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ BẢO VỆ DỮ ...

xem

Ngân hàng Xây dựng (CB): Hành trình phía ...

xem
Xem thêm