LoạiMua TMMua CKBán CK
AUD16.59016.69917.259
CAD18.18918.794
EUR27.08727.19628.073
GBP32.27633.307
JPY157,33158,13164,11
SGD 18.42118.54119.157
USD25.11025.14025.474
USD ( 5-20)24.69025.14025.474
USD (1-2)23.49025.14025.474
XEM 
CBBank CBBank CBBank

ĐANG ONLINE:54
SỐ NGƯỜI TRUY CẬP:19213821

CÁC HOẠT ĐỘNG


Thông báo v/v thu giữ tài sản đảm bảo của Khách hàng ông Đỗ Hoành Kỷ và bà Nguyễn Thị Lan

Ngân hàng Xây dựng – CB công khai thông tin về việc tiến hành thu giữ các tài sản bảo đảm khoản vay để xử lý thu hồi nợ vay theo Thông báo số 112/2021/TB-CB ngày 01/02/2021 được gửi tới ông Đỗ Hoành Kỷ và bà Nguyễn Thị Lan và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cùng toàn bộ quyền lợi và lợi ích phát sinh đối với Thửa đất số 174; Tờ bản đồ số 03, địa chỉ xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội. Diện tích: 283m²; Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 283m²; Sử dụng chung: 0m²; Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn; Thời gian sử dụng: Lâu dài. (Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BO 451161, Số vào sổ cấp GCN: CH01214 do Ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội cấp ngày 31/10/2013 cho ông Đỗ Hoành Kỷ và bà Nguyễn Thị Lan). Chi tiết theo Hợp đồng thế chấp số: 4/2017/23105/08.1.HĐTC/030 ngày 18/01/2017 ký giữa CB với ông Đỗ Hoành Kỷ và bà Nguyễn Thị Lan.

- Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ theo các thỏa thuận trong Hợp đồng thế chấp, Hợp đồng tín dụng ông Đỗ Hoành Kỷ và bà Nguyễn Thị Lan đã ký kết với CB theo quy định pháp luật.

- Thời gian thu giữ tài sản: Sau thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày CB công khai thông tin thu giữ tài sản bảo đảm theo quy định tại Nghị Quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ tài sản.

Chi tiết xem TẠI ĐÂY.
 

HÌNH ẢNH

CBBank

TIN HOẠT ĐỘNG

Thông báo về việc Tuân thủ quy định của Ngân hàng ...

xem

CB bước vào năm thứ 10 trên hành trình xây dựng ...

xem

🔔THÔNG BÁO “ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ BẢO VỆ DỮ ...

xem

Ngân hàng Xây dựng (CB): Hành trình phía ...

xem
Xem thêm