LoạiMua TMMua CKBán CK
AUD15.89315.99716.332
CAD17.90418.237
EUR23.29523.38923.806
GBP27.65228.135
JPY169,38170,23173,41
SGD 16.61916.72817.042
USD23.26023.30023.520
USD ( 5-20)23.24023.30023.520
USD (1-2)22.64023.30023.520
XEM 
CBBank CBBank CBBank

ĐANG ONLINE:57
SỐ NGƯỜI TRUY CẬP:17575036

CÁC HOẠT ĐỘNG


Thông báo v/v thu giữ tài sản bảo đảm của KH bà Nguyễn Thị Hồng – ông Nguyễn Xuân Trường

Ngân hàng Xây dựng – CB công khai thông tin về việc tiến hành thu giữ các tài sản bảo đảm khoản vay để xử lý thu hồi nợ vay theo Thông báo số 781/2022/TB-CB ngày 15/06/2022 được gửi tới bà Nguyễn Thị Hồng và ông Nguyễn Xuân Trườngt.

- Tài sản đảm bảo thu giữ:

Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cùng toàn bộ quyền lợi và lợi ích phát sinh từ tài sản, được mô tả như sau: Thửa đất số: một phần thửa đất số 3100, Tờ bản đồ số: 10-3. Địa chỉ thửa đất: Phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Diện tích: 138,7 m². Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng. Mục đích sử dụng đất:  Đất ở tại đô thị. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài. Nguồn gốc sử dụng đất: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất. Chủ sử dụng: bà Nguyễn Thị Hồng và ông Nguyễn Thanh Trường hiện đang thế chấp cho CB theo hợp đồng thế chấp số 20/2019/23105/540/02.HĐTC/540 ngày 26/06/2019 ký giữa CB với bà Nguyễn Thị Hồng và ông Nguyễn Thanh Trường để xử lý thu hồi nợ.
 
- Lý do thu giữ tài sản: Xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ theo các thỏa thuận trong Hợp đồng thế chấp và hợp đồng tín dụng đã ký kết giữa các bên và theo quy định pháp luật.

- Thời gian thu giữ tài sản: 09h30 ngày 20 tháng 7 năm 2022.

Chi tiết xem TẠI ĐÂY

HÌNH ẢNH

CBBank

TIN HOẠT ĐỘNG

Thông báo v/v đấu giá tài sản KH Trần Thị Kiều ...

xem

Thông báo v/v đấu giá tài sản KH Trần Văn ...

xem

Thông báo v/v thu giữ TSBĐ của bà Trương Kim Nam ...

xem

Thông báo v/v thu giữ tài sản bảo đảm của khách ...

xem
Xem thêm