LoạiMua TMMua CKBán CK
AUD16.48416.59217.131
CAD18.22218.827
EUR26.80626.91427.781
GBP31.96632.985
JPY158,18158,97164,97
SGD 18.40518.52619.140
USD25.22025.25025.461
USD ( 5-20)24.69025.25025.461
USD (1-2)23.49025.25025.461
XEM 
CBBank CBBank CBBank

ĐANG ONLINE:29
SỐ NGƯỜI TRUY CẬP:19134695

CÁC HOẠT ĐỘNG


CB Thông báo
v/v thay đổi biểu phí dành cho Thẻ ghi nợ nội địa CB Connect24