ĐANG ONLINE:49
SỐ NGƯỜI TRUY CẬP:19213579

 
Câu hỏi 1:

Hiện nay, CB phát hành các loại thẻ ghi nợ nội địa nào?


Trả lời :


Câu hỏi 2:

Thẻ chip là loại thẻ gì?


Trả lời :


Câu hỏi 3:

Làm thế nào để đăng ký Thẻ chip ghi nợ nội địa CB?


Trả lời :


Câu hỏi 4:

Thẻ ghi nợ nội địa của CB có những tiện ích gì?

 


Trả lời :Trả lời :


Câu hỏi 6:

Khi lần đầu sử dụng thẻ ghi nợ nội địa của CB tôi phải làm gì?


Trả lời :


Câu hỏi 7:

Tôi chỉ được đổi mã Pin tại máy ATM của VCB đúng không ?


Trả lời :


Câu hỏi 8:

Tôi có thể sử dụng thẻ chip Ghi nợ nội địa CB để chuyển khoản sang ngân hàng khác không ?


Trả lời :


Câu hỏi 9:

Tôi phải làm gì khi gặp sự cố tại máy ATM (rút tiền không thành công nhưng vẫn bị trừ tiền, bị nuốt thẻ) hoặc khi tôi bị mất thẻ ?


Trả lời :


Câu hỏi 10:

Tôi đã quên số PIN sử dụng, tôi phải làm thế nào? 

 


Trả lời :


Câu hỏi 11:

Thẻ của tôi bị gãy hỏng không sử dụng được, tôi phải làm thế nào?


Trả lời :Trả lời :


Câu hỏi 13:

Tôi có thể đưa thẻ cho người thân sử dụng hay không?


Trả lời :


Câu hỏi 14:

Tôi đăng ký sử dụng thẻ thì tôi bị mất phí như thế nào?


Trả lời :


Câu hỏi 15:

Tôi sử dụng Thẻ chip ghi nợ nội địa CB có thể mang theo du lịch nước ngoài thanh toán không?


Trả lời :


Câu hỏi 16:

Thẻ ATM của tôi có thời hạn sử dụng đến khi nào?


Trả lời :


Câu hỏi 17:

Thẻ Ghi nợ nội địa có hạn mức sử dụng như thế nào?


Trả lời :