ĐANG ONLINE:52
SỐ NGƯỜI TRUY CẬP:19213824

 
Câu hỏi 1:

Dịch vụ ngân hàng điện tử Internet Banking (IB) là gì?


Trả lời :


Câu hỏi 2:

Dịch vụ IB có những tính năng gì?


Trả lời :


Câu hỏi 3:

Điều kiện để sử dụng dịch vụ là gì? Tôi cần làm thủ tục gì để đăng ký dịch vụ?


Trả lời :


Câu hỏi 4:

Sau khi đăng ký IB, tôi nhận Tên đăng nhập và Mật khẩu sử dụng dịch vụ bằng cách nào?


Trả lời :


Câu hỏi 5:

Trong quá trình sử dụng nếu tôi quên tên đăng nhập, mật khẩu hay có nhu cầu tạm ngưng dịch vụ IB thì phải làm sao?


Trả lời :


Câu hỏi 6:

 

One-time-password (OTP) là gì?


Trả lời :


Câu hỏi 7:

 Tôi có thể nhận OTP bằng cách nào? Nếu ở nước ngoài tôi có thể sử dụng dịch vụ IB không?


Trả lời :


Câu hỏi 8:

 

Tôi có thể đăng ký nhiều số điện thoại nhận OTP không?


Trả lời :


Câu hỏi 9:

Dịch vụ SMS Banking là gì? 


Trả lời :


Câu hỏi 10:

Tôi có thể sử dụng các dịch vụ gì khi đăng ký sử dụng dịch vụ SMS Banking?

 


Trả lời :


Câu hỏi 11:

Ngân hàng thu phí sử dụng dịch vụ SMS Banking như thế nào? Khi nào tôi bị ngưng sử dụng dịch vụ?


Trả lời :


Câu hỏi 12:

Điều kiện để đăng ký sử dụng dịch vụ SMS Banking là gì?


Trả lời :


Câu hỏi 13:

Khi thay đổi số điện thoại tôi phải làm gì?


Trả lời :


Câu hỏi 14:

 Chức năng Mobile banking (MB) CB?


Trả lời :


Câu hỏi 15:

 Sự khác nhau giữa Mobile Banking và Internet Banking?


Trả lời :


Câu hỏi 16:

Ai có thể sử dụng dịch vụ Mobile Banking của CB


Trả lời :


Câu hỏi 17:

Tôi có thể sử dụng dịch vụ Mobile Banking khi đang ở nước ngoài không?


Trả lời :


Câu hỏi 18:

 

Có phải dịch vụ Mobile Banking hoạt động liên tục 24/24 giờ?


Trả lời :


Câu hỏi 19:

Tôi muốn đăng ký sử dụng Mobile Banking thì phải đăng ký ở đâu, thủ tục và phí phải trả như nào?


Trả lời :


Câu hỏi 20:

Sau khi đăng ký MB, CB gửi cho tôi tên đăng nhập và mật khẩu bằng cách nào?


Trả lời :


Câu hỏi 21:

Tôi tải ứng dụng Mobile Banking của CB ở đâu?


Trả lời :


Câu hỏi 22:

Quản lý người thụ hưởng phục vụ cho mục đích gì?


Trả lời :


Câu hỏi 23:

Nếu tôi đăng nhập sai mật khẩu, CB có tạm khóa truy cập dịch vụ MB của tôi không?


Trả lời :


Câu hỏi 24:

Tôi có thể đăng nhập tài khoản cùng lúc trên 2 thiết bị không?


Trả lời :


Câu hỏi 25:

Điều kiện cài đặt mật khẩu sản phẩm MB là gì?


Trả lời :


Câu hỏi 26:

Trong ngày hạn mức giao dịch chuyển khoản của MB là bao nhiêu?

 


Trả lời :


Câu hỏi 27:

 Phí chuyển khoản tại ứng dụng MB là bao nhiêu?


Trả lời :