ĐANG ONLINE:61
SỐ NGƯỜI TRUY CẬP:19213856

 
Câu hỏi 1:

Tôi có tài khoản tại CB, xin hỏi tôi có thể chuyển tiền từ nước ngoài vào tài khoản đó được không?


Trả lời :


Câu hỏi 2:

 Các loại hồ sơ để chuyền tiền đi nước ngoài?


Trả lời :


Câu hỏi 3:

 Hình thức gửi/nhận tiền quốc tế tại CB có những loại dịch vụ nào?


Trả lời :


Câu hỏi 4:

 Cách thức nhận tiền quốc tế tại CB như nào?


Trả lời :