ĐANG ONLINE:50
SỐ NGƯỜI TRUY CẬP:19213799

 
Câu hỏi 1:

Bảo lãnh Ngân hàng là gì?


Trả lời :


Câu hỏi 2:

CB hiện đang cung cấp các loại bảo lãnh nào?


Trả lời :


Câu hỏi 3:

Thư bảo lãnh là gì?


Trả lời :


Câu hỏi 4:

Thời hạn hiệu lực của hạn mức bảo lãnh/thư bảo lãnh là bao lâu?


Trả lời :


Câu hỏi 5:

Tôi sử dụng thẻ CB Connect24 có thể mang theo du lịch nước ngoài thanh toán không?


Trả lời :


Câu hỏi 6:

Tôi sử dụng thẻ CB Connect24 có thể mang theo du lịch nước ngoài thanh toán không?


Trả lời :


Câu hỏi 7:

Điều kiện để phát hành bảo lãnh đối với KHCN là gì?


Trả lời :


Câu hỏi 8:

Điều kiện để phát hành bảo lãnh đối với KHDN là gì?


Trả lời :


Câu hỏi 9:

Biểu phí bảo lãnh của Ngân hàng đối với KHCN là bao nhiêu?


Trả lời :


Câu hỏi 10:

Biểu phí bảo lãnh của Ngân hàng là bao nhiêu?


Trả lời :


Câu hỏi 11:

Ngoài ra CB áp dụng tu chỉnh bảo lãnh như nào?


Trả lời :


Câu hỏi 12:

Chúng tôi có cần phải có Tài sản bảo đảm mới được CB cấp bảo lãnh không?


Trả lời :


Câu hỏi 13:

Các loại tài sản bảo đảm nào được CB chấp nhận?


Trả lời :